Fotografiranje Svetog Krštenja Ruže u crkvi Sv. Kuzme i Damjana, Fažana.